fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urząd skarbowy dwa razy ściąga zaliczki na podatek od jednej pensji

Zdarza się, że urzędnicy skarbowi żądają od firmy wypłacającej pensję zaliczki na podatek dochodowy, mimo że należne fiskusowi pieniądze już trafiły na jego konto. Pozwalają na to nieżyciowe przepisy
Gdy spór z podatnikiem dociera do sądu, pełnomocnicy organów skarbowych nierzadko przyznają, że jego przyczyną są nielogiczne, niedostosowane do życia przepisy. Są jednak obowiązującym prawem, więc nie mogą ich pomijać, choć widzą, że pociąga to za sobą niepotrzebne koszty.Przykładem może być sytuacja, w której urzędnicy izby z północnej Polski nakazali zapłacić zaliczki na poczet PIT gminie, mimo że wcześniej od tych samych dochodów odprowadziła je już szkoła.Miała ona kłopoty finansowe i przez jakiś czas nie wypłacała pensji nauczycielom. W końcu została zlikwidowana, a jej zobowiązania przejęła gmina. Wypłaciła zaległe pensje, ale zaliczek na podatek nie potrąciła, wiedząc, że zostały już odprowadzone przez szkołę.Władze skarbowe zażądały jednak od gminy nie tylko podatku, ale również odsetek za zwłokę.- Artykuł 26a ordynacji podatkowej bezwzględnie nakazuje płatnikowi odprowadzić zaliczki od wypłacanego wynagrodzenia. Musimy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA