Za błędy w podatkach może też karnie odpowiadać spółka

Przegrany spór z fiskusem to nie tylko zaległość i odsetki. Spółka może też zakładać dodatkowo ukarana
Jakie skutki może mieć postępowanie podatkowe zakończone negatywnym dla podatnika wynikiem? Przede wszystkim obowiązek zapłaty zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę. Ponadto osoby, które odpowiadają w spółce za rozliczenia podatkowe (co do zasady będą to członkowie zarządu oraz ewentualnie inne osoby, np. dyrektor finansowy), powinny pamiętać o ryzyku wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego skarbowego. Z tym zagrożeniem wiąże się też odpowiedzialność spółki jako podmiotu zbiorowego. Mówi o niej ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU nr 197, poz. 1661 ze zm.), dalej ustawa.Wprowadziła ona do polskiego systemu prawnego całkowitą nowość, tj. odpowiedzialność karną podmiotu zbiorowego, którym jest m.in. osoba prawna, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji.Katalog przestępstw, które skutkują potencjalnym powstaniem odpowiedzialności sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL