Fiskus ma trzy miesiące na wydanie interpretacji

Organ podatkowy powinien w ciągu trzech miesięcy zająć stanowisko w indywidualnej sprawie podatnika. W tym czasie ma jedynie sporządzić i podpisać interpretację. Jej doręczenie może nastąpić później.
Tak zdecydował w piątek Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę kasacyjną dyrektora tutejszej izby skarbowej od wyroku WSA w Warszawie, który uznał, że do udzielenia interpretacji konieczne jest jej doręczenie. Zarówno więc wydanie interpretacji, rozumiane jako jej sporządzenie i podpisanie, jak też jej doręczenie powinno -w ocenie WSA -odbyć się wciągu ustawowych trzech miesięcy (art. 14a -14d ordynacji podatkowej). Skoro więc naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo wydał postanowienie w sprawie interpretacji 21 września 2005 r. (wniosek podatniczki wpłynął do urzędu 22 czerwca 2005 r.), a doręczono je 26 września 2005 r., to ustawowy termin nie został dotrzymany. Tym bardziej że nie zaistniały okoliczności, które uprawniałyby do przedłużenia tego terminu, zgodnie z art.139 § 4 o. p.Taką wykładnię przepisów zakwestionował NSA. Sędziowie uchylili w całości zaskarżony wyrok i nakazali ponowne rozpoznanie sprawy. Sąd dopatrzył się bowi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL