fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

7 proc. VAT na ubranka sprzeczne z dyrektywą

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Stosując 7-proc. VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce, Polska naruszyła unijną dyrektywę - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Stosując obniżoną 7-proc. stawkę VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce, Polska naruszyła zobowiązania wynikające z dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - stwierdził [b]dziś (28 października 2010 r.) Europejski Trybunał Sprawiedliwości (wyrok w sprawie C-49/09; Komisja przeciwko Polsce)[/b].
Polskie władze argumentowały, że niższy podatek może być, w drodze odstępstwa, dopuszczony na podstawie przepisów samej dyrektywy. Dyrektywa upoważnia bowiem państwa członkowskie do utrzymania obniżonych stawek VAT na określone towary i usługi, pod warunkiem że stawki te były stosowane w tych państwach członkowskich w dniu 1 stycznia 1991 r.
[b]1 stycznia 1991 r. w Polsce obowiązywał podatek obrotowy. Nie odpowiadał on zasadniczym cechom podatku VAT, a więc Polska nie stosowała w tej dacie podatku VAT w rozumieniu dyrektywy 2006/112 ani systemu opodatkowania wykazującego zasadnicze cechy podatku VAT[/b] - odparł ETS.
Tym samym - zdaniem ETS - nie zostały spełnione przesłanki stosowania odstępstwa przewidzianego w dyrektywie. W konsekwencji Polska powinna była stosować standardową stawkę podatku VAT do omawianych wyrobów.
Rozpatrując tę sprawę Trybunał przypomniał cztery zasadnicze cechy podatku VAT:
- powszechne stosowanie podatku VAT do czynności, których przedmiotem są towary lub usługi;
- ustalenie jego kwoty w sposób proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone towary lub usługi;
- pobór podatku na każdym etapie procesu produkcji i dystrybucji, w tym na etapie sprzedaży detalicznej, niezależnie od ilości wcześniejszych transakcji;
- odliczenie od podatku VAT należnego od podatnika kwot zapłaconych na poprzednich etapach procesu produkcji i dystrybucji, co oznacza, że podatek na danym etapie stosuje się wyłącznie do wartości dodanej na tym etapie oraz że końcowe obciążenie podatkowe ponosi ostatecznie konsument.
[b]Wystarczy, żeby podatek nie wykazywał jednej ze wskazanych zasadniczych cech, aby nie mógł być uznany za podatek równoważny podatkowi VAT.[/b]
ETS odniósł się też do argumentu polskich władz, że stosowanie obniżonej stawki VAT ma na celu stymulowanie przyrostu naturalnego w Polsce i przyczynia się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w duchu strategii lizbońskiej.
Taki argument natury społeczno-politycznej może wprawdzie ewentualnie uzasadniać wprowadzenie przez Radę Unii Europejskiej odstępstwa od dyrektywy 2006/112, ale z prawnego punktu widzenia nie może uzasadniać naruszenia przez państwo członkowskie przepisów dyrektywy - stwierdził ETS.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA