fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Musi być utwór, aby koszty mogły być wyższe

www.sxc.hu
Nie każdy może zapłacić podatek tylko od połowy otrzymanego wynagrodzenia, korzystając z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów dla twórców i artystów
Odliczenie podwyższonych 50-proc. kosztów uzyskania przychodów możliwe jest wtedy, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz gdy twórca rozporządzi prawami autorskimi do swojego utworu (czyli gdy przejdą one na zleceniodawcę lub gdy twórca udziela licencji na korzystanie z nich).W praktyce jednak warunek ten oraz powiązanie korzystnego sposobu obliczania dochodu z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powoduje wątpliwości. Świadczą o tym liczne wnioski o wydanie interpretacji podatkowych.[srodtytul]Co może być utworem[/srodtytul]W myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] koszty uzyskania przychodów z korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu.Niestety, ustawa o PIT nie definiuje pojęć użytych w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA