Firmom będzie łatwiej o unijne pożyczki

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą już się starać o poręczenia i pożyczki na cele obrotowe
Wchodzi w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=366710]nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU nr 169, poz. 1142)[/link].Ułatwi ona uzyskiwanie przez małych i średnich przedsiębiorców wsparcia z regionalnych programów operacyjnych. Z przepisów zniknie zamknięty katalog wydatków, jakie mogły być finansowane z pożyczek udzielanych lub gwarantowanych przez zarządy województw.Po zmianach do wydatków kwalifikowalnych w trybie pomocy de minimis zalicza się już wszystkie wydatki spełniające kryteria kwalifikowalności (np. na zakup wyposażenia firmy czy jej rozbudowa).Postulat zmian został zgłoszony przez instytucje zarządzające tymi programami oraz fundusze poręczeniowe. Okazało się bowiem, że rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu uniemożliwiało poręczanie kredytów określanych jako ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL