Pomylisz się, izba prześle odwołanie do urzędu

Co mam zrobić, jeśli wysłałem odwołanie od decyzji urzędu skarbowego bezpośrednio do izby skarbowej. Czy izba je odrzuci?
[b]Nie[/b]. Co prawda ordynacja podatkowa w art. 223 mówi, że odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, ale nie oznacza to, że w razie błędnego nadania pisma izba odwołanie odrzuci. Zrobi to, jeśli został przekroczony termin na jego wniesienie (wynosi on 14 dni od dnia doręczenia decyzji).Natomiast w sytuacji, gdy organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Czyli izba przekaże odwołanie czytelnika do urzędu skarbowego, a ten potem prześle je ponownie do izby (art. 170 ordynacji podatkowej).[i]Podstawa prawna:—ustawa z 29 sierpnia 1997 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL