Okres pobierania świadczenia bez wpływu na staż

www.sxc.hu
[b] Czy czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na syna z tytułu niepełnosprawności do 16. roku życia dziecka wlicza się do urlopu?[/b]Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny.Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nie może wykonywać pracy zarobkowej. Przepisy nie przewidują wliczania czasu pobierania świadczenia do okresu pracy, od którego zależy nabycie uprawnień pracowniczych.Nie wlicza się go więc do stażu urlopowego ani też do innych okresóawnień pracowniczych, np. w przypadku nagrody jubileuszowej.[i]Podstawa prawna:— art. 17 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F0C0415CE1548F07AF7239CF93C80883?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL