Podatnika przed fiskusem zastąpi pełnomocnik

www.sxc.hu
Strona może działać przez pełnomocnika. Musi jednak pamiętać, aby organ podatkowy otrzymał dokument, z którego takie umocowanie będzie wynikało
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]Ordynacja podatkowa[/link] w art. 136 mówi, że strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone ustnie do protokołu, pełnomocnik zaś dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.Każdy może zatem działać przez pełnomocnika. Jednak dla wykazania, że pełnomocnik został dla strony ustanowiony, niezbędne jest złożenie do akt sprawy dokumentu stwierdzającego ustanowienie takiego pełnomocnika.Potwierdza to interpretacja [b]Izby Skarbowej w Warszawie z 17 sierpnia 2010 r. (IPPB2/415-524/10-3/MK1)[/b].Ze wspomnianej interpretacji wynika, że „za akta sprawy uważa się dokumenty zebrane w toku konkretnego postępowania, opisane sygnaturą, kwalifikacją prawną...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL