fbTrack

Jeśli złożysz pismo, fiskus może przyznać ulgę

www.sxc.hu
Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek powodzi, mogą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
Mogą również starać się o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych.W myśl art. 67b pkt 3 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej[/link], [b]organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc publiczną udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia[/b]. Do takich niewątpliwie należy powódź.Jeśli przedsiębiorca chce uzyskać ulgę w spłacie podatku, musi zwrócić się w tej sprawie do organu podatkowego. Konieczne będzie przygotowanie odpowiedniego wniosku. Pisząc go, przedsiębiorca musi, poza przepisami ordynacji podatkowej, wziąć pod uwagę dodatkowo przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy public...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL