fbTrack

Edukacja

Nauczyciel – menedżer

Nauczyciele mogą dokształcać się z metodyki, ale uczelnie oferują im też podyplomowe studia menedżerskie i psychologiczne
Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Ustawicznego dokształcania wymaga od nauczycieli zarówno system oświaty, jak i zmieniająca się w błyskawicznym tempie wiedza o rozwoju i sposobach nauczania dzieci i młodzieży.
Dlatego na rynku edukacyjnym jest bez liku kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, którzy chcą być na bieżąco z nowościami.
W edukacyjnej ofercie wyższych uczelni i firm specjalizujących się w organizacji szkoleń, warsztatów i treningów nauczyciele różnych szczebli i uczący wszystkich przedmiotów znajdą zajęcia zarówno bezpłatne, dofinansowywane ze środków unijnych, jak i płatne. Potrzeba podnoszenia kwalifikacji ma związek ze zmianami gospodarczymi i edukacyjnymi zachodzącymi w Polsce. Dziś dobry dyrektor szkoły to nie tylko pedagog, metodyk i miłośnik młodzieży, ale również wykwalifikowany menedżer. A dobry nauczyciel musi mieć wszechstronną wiedzę z dziedziny psychologii, pedagogiki, o zagrożeniach, pracy w grupie, metodologii i sposobach nauczania. By nadążyć za nowymi edukacyjnymi trendami, niezbędne jest ustawiczne dokształcanie. Rozwój szkoleń kadry nauczycielskiej i kierowniczej placówek osi watowych wymusiło też na Polsce wejście w struktury Unii Europejskiej. Dzięki czemu na rynku edukacyjnym pojawiła się szeroka oferta szkoleń adresowana do tych wszystkich nauczycieli oraz kadry kierowniczej, którzy są otwarci na nową wiedzę i świadomi tego, jaką szansę rozwoju może im ona zapewnić. Wiele tego typu szkoleń finansowanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który został powołany w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Z funduszu finansowane są m.in. szkolenia zawodowe i doradztwo.
[srodtytul]Dokształcanie bezpłatne[/srodtytul] W ofercie na nadchodzący rok szkolny z EFS dofinansowywane są m.in. szkolenia pod hasłem „Nauczyciel, wychowawca, menedżer – nowe podejście do zarządzania i dydaktyki w oświacie”. – Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego w zakresie zarządzania placówką oświatową – wynika z informacji umieszczonych na internetowej stronie EFS. To zajęcia dla nauczycieli oraz pracowników dydaktycznych w szkołach, placówkach oświatowych, tj. domach kultury czy świetlicach socjoterapeutycznych. W zajęciach mogą też brać udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych pod jednym wszakże warunkiem – trzeba mieszkać i pracować na terenie województwa pomorskiego, bo właśnie na tym terenie wystarano się o unijną dotację. Warsztaty obejmują 16 tematów szkoleń w dwóch obszarach tematycznych dotyczących: organizacji działalności oświatowej oraz organizacji warsztatu pracy nauczyciela i wychowawcy. W ramach funduszy unijnych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku realizowany jest program dokształcania pod hasłem „Port edukacji i praktyki – program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, w ramach którego dofinansowywane są dwa kierunki studiów podyplomowych: zarządzania oświatą oraz zarządzanie placówką oświatową. Zajęcia prowadzone są na kierunku logistyka, gdzie studiować można zarządzanie łańcuchami dostaw, a w ramach kierunku informatyka i ekonometria posiąść wiedzę z zakresu aplikacji i usług internetowych. W ramach podyplomowych studiów prowadzone są także zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalności media i komunikacja międzykulturowa. [srodtytul]Kształcenie z przedmiotów zawodowych[/srodtytul] Unia w ramach funduszy strukturalnych dofinansowuje również podyplomowe studia dla nauczycieli w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”. Tego typu zajęcia odbywają się m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie. Rekrutacja zakończy się 31 sierpnia. Projekt obejmuje trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – łącznie 375 godz. dydaktycznych i 150 godz. praktyk zawodowych. Oferta skierowana jest do osób, które chcą być nauczycielami przedmiotów zawodowych z dziedziny techniki, ekonomii lub medycyny, pod warunkiem że są to przedmioty istotne z punktu widzenia gospodarki oraz wytypowane przez kuratoria oświaty. Uczelnia w ramach projektu przygotowała w tym roku 100 miejsc. Zajęcia prowadzone będą w pięciu grupach ćwiczeniowych liczących średnio po 20 osób. Z powodu ograniczonej liczby miejsc na studia zostaną przyjęci ci kandydaci, którzy zdobędą najwyższą liczbę tzw. punktów kwalifikacyjnych. Nabór na tego typu podyplomowe studia prowadzi również Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach. Są jeszcze wolne miejsca, rekrutacja zakończy się 25 września. [srodtytul]Informatyk w praktyce [/srodtytul] Listę podyplomowych studiów dla nauczycieli otwiera informatyka. To nadal jeden z najchętniej podejmowanych kierunków studiów. Nauczyciele informatyki są poszukiwani na rynku pracy. Tego typu studia jeszcze w tym roku można rozpocząć na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. – Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów zawodowych lub magisterskich. Będą uczyli dzieci i młodzież korzystać z narzędzi informatyki. To także studia dla tych, którzy są zainteresowani zdobyciem lub poszerzeniem wiadomości z zakresu informatyki oraz jej praktycznego wykorzystania. W zależności od przygotowania oraz ukończonego kierunku studiów słuchacze uzyskują uprawnienia do uczenia w szkołach podstawowych i gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych – wyjaśnia dr Mieczysław Wodecki, kierownik Studium Podyplomowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Podstawowym zadaniem studiów na tym kierunku jest przekazanie niezbędnej wiedzy informatycznej, przygotowanie czynnych nauczycieli do uczenia i stosowania narzędzi informatycznych. – Atrakcyjnością studiów jest również fakt, iż zdobyta wiedza pozwoli na stosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów oraz w pozaszkolnej pracy nauczyciela – przekonuje Mieczysław Wodecki. Dzięki studiom można też zostać doradcą dla nauczycieli, którzy wykorzystują komputery w ramach zajęciach. Zajęcia trwają 350 godzin. Obejmują wykłady i ćwiczenia m.in. z podstaw zasad działania i korzystania z systemów komputerowych oraz sieci. Elementów programowania i tworzenia aplikacji. Metodykę nauczania informatyki czy multimedialne wspomaganie dydaktyki. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 3600 zł. Instytut Polonistyki Stosowanej wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje natomiast podyplomowe studia na kierunku polonistyka dla nauczycieli oraz specjalizację nauczycielską dla polonistów. Studia podyplomowe w zakresie polonistyki stosowanej logopedia – problemy czytania i pisania w szkole. To studia adresowane do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkolnych). By starać się o przyjęcie na tę specjalność, należy legitymować się dyplomem z psychologii, pedagogiki lub polonistyki. [srodtytul]Wychowawca, psycholog, mediator[/srodtytul] Obok dokształcania dydaktycznego i metodycznego nauczyciele mogą również skorzystać z kursów i szkoleń z psychologii. W ofercie znajdziemy szeroką gamę tego typu szkoleń skierowanych zarówno do nauczycieli, jaki i całych rad pedagogicznych. – Dzięki nim nauczyciele mogą polepszyć swoje relacje z uczniami i ich rodzicami. Nauczą się, jak wzbudzić autorytet czy jak być asertywnym. Szeroką gamę tego typu szkoleń znaleźć można m.in. w Centrum Kształcenia Dobra Kadra, które powołała do życia Małgorzata Ignaczewska, psycholog społeczny, która od wielu lat zajmuje się szkoleniami. Wie, jak ważne jest ustawiczne pogłębianie wiedzy. Na liście organizowanych przez Centrum szkoleń znaleźć można m.in. „Jak rozmawiać z nastolatkiem o zachowaniach ryzykownych”. – Zaproponowałam tego typu szkolenie na radzie pedagogicznej po tym, jak na zielonej szkole u jednego z uczniów znalazłam substancję przypominającą narkotyki. Znałam procedury, które należy w takim wypadku wdrożyć, ale nie wiedziałam, jak rozmawiać z uczniami – opowiada wychowawczyni jednego z gimnazjów w Poznaniu. Za tego typu szkolenie obejmujące 16 godzin zapłacić trzeba ok. 330 zł. Cyberprzemoc to kolejne z zagadnień, z jakim mogą się zapoznać nauczyciele w ramach szkoleń. Nowością jest dwustopniowy kurs odbywający się pod hasłem „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych”. Szkolenie obejmuje zajęcia w ramach autorskiego projektu Bożenny Odowskiej-Szlachcic – pedagog specjalny, trener/terapeuta funkcji wzrokowych, terapeuta SI, logopeda. Autorka wielu publikacji i książek z zakresu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci z uszkodzeniami wzroku. Na liście kilkudziesięciu szkoleń znaleźć też można te, które ułatwią nauczycielom diagnozę o rehabilitacje wszelkiego rodzaju zaburzeń neurologicznych i rozwojowych, dzięki czemu łatwiej będzie nauczycielom pracować z dziećmi cierpiącymi na tego typu schorzenia.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL