fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Alkoholika na badania wyśle gminna komisja

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może kierować osoby na badania diagnozujące uzależnienie i określające sposób terapii?
[b]Tak[/b]. Jak wynika z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Na badania te – zgodnie z treścią art. 25 omawianej ustawy – kieruje właśnie gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Może to zrobić zarówno na wniosek uzależnionego, jak i z własnej inicjatywy.
[i]Podstawa prawna:
– art. 25 w zw. z art. 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C3D980852872F6465A3893A1DEA00AD1?id=185407]ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA