fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za niedociągnięcia firma musi płacić

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Kary umowne nie muszą równo obciążać zamawiającego i wykonawców. Organizator przetargu znajduje się na uprzywilejowanej pozycji, gdyż świadczenia z jego strony mają przede wszystkim charakter pieniężny
Umowy o zamówienia publiczne są w zasadzie w pełni regulowane przepisami kodeksu cywilnego. Dotyczy to również kar umownych. Jeszcze kilka lat temu postanowienia dotyczące tych ostatnich były obligatoryjną częścią umów.Jednak ustawodawca odstąpił od tego obowiązku i obecnie to, czy kary umowne są przewidziane umową czy też nie, zależy wyłącznie od zamawiającego. W praktyce sam fakt wpisywania kar umownych obciążających wykonawcę do treści umów jest wciąż powszechny, jednak postanowienia poszczególnych umów różnią się od siebie radykalnie.[srodtytul]Kiedy informować[/srodtytul]Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4E9CA5E776492BB23799AEB168A5ABF9?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link] (dalej: pzp) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) musi zawierać istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne wa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA