fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 110 z 23 czerwca 2010

[b]Ustawa[/b] (poz. 725) z 6 maja o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego; wejdzie w życie 8 lipca
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 726 – 736):
- [b]finansów[/b] z 4 czerwca w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej,
- [b]gospodarki[/b], dwa z 2 czerwca, zmieniające rozporządzenie w sprawie:
– rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,
– prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
- [b]infrastruktury[/b], trzy z 2 czerwca, w sprawie:
– warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
– określenia dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej właściwych do przeprowadzania pomiaru statku i inspekcji technicznej statku,
– wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej,
- [b]obrony narodowej[/b] z 1 czerwca w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych,
- [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 4 czerwca w sprawie rodzin zastępczych,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 1 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – wszystkie wskazane rozporządzenia wejdą w życie 8 lipca,
- [b]zdrowia[/b], z 1 i 18 czerwca, w sprawie:
– wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności (zmiana); 8 lipca,
– specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych; 28 czerwca.
[b] Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 737 – 738), dwa z 8 czerwca o zgodności z konstytucją Prawa upadłościowego z 1934 r. (P 62/08) oraz ustawy o rencie socjalnej z 27 czerwca 2003 r. (SK 37/09).
[b]Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=358507]Dz.U. Nr 110[/link][/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA