fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Oskarżony ma prawo do tego, aby się żalić

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Po zażaleniu na niekorzystne postanowienie sądu odwoławczego sprawą zajmie się skład równorzędny
Do Sejmu trafił właśnie senacki projekt zmian w procedurze karnej. Tym razem autorzy poprawiają [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2AF757ED957F75BD41C6C15B409DB864?id=75001]kodeks postępowania karnego[/link] po [b]orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło 9 listopada 2009 r. (sygn. akt S 7/09)[/b].
Rzecz dotyczy możliwości składania zażaleń na postanowienia sądu odwoławczego niekorzystne dla oskarżonego. Trybunał zalecił ustawodawcy, żeby ten wypracował gwarancje dla osoby pozbawianej wolności – tymczasowo aresztowanej przez sąd odwoławczy. Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że każde orzeczenie sądu o tymczasowym aresztowaniu rodzi prawo oskarżonego do odwołania się do sądu wyższej instancji albo co najmniej do innego składu tego samego sądu. Chodzi o sytuację, w której sąd rejonowy nie stosuje tymczasowego aresztu, ale po zażaleniu prokuratora sprawa trafia do sądu odwoławczego i ten postanawia o zastosowaniu tego najsurowszego środka zapobiegawczego.
Senatorowie postanowili więc zapisać w kodeksie postępowania karnego, że od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji czy o areszcie lub nałożeniu kary porządkowej przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.
– [b]Aresztowany przez sąd II instancji powinien mieć – wobec konstytucyjnej wartości wolności osobistej, a także procesowej gwarancji równości broni obu stron – prawo do skontrolowania niekorzystnego dla siebie postanowienia – uznali autorzy.[/b]
Projekt ma trafić do pierwszego czytania jeszcze przed wakacjami.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA