fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Zgłoszenie śmierci w ciągu 3 dni albo 24 godziny

Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Jestem administratorem kamienicy, w której zmarł jeden z lokatorów. Nie pozostawił żadnych krewnych ani rodziny. Czy jestem zobowiązany zgłosić zgon, a jeżeli tak, to w jakim terminie?
[b]Tak[/b]. Krąg osób zobowiązanych do zgłoszenia śmierci osoby określają przepisy prawa o aktach stanu cywilnego.
Wynika z nich, że do zgłoszenia obowiązani są (w następującej kolejności): małżonek i dzieci zmarłego; najbliżsi krewni lub powinowaci; osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon; osoby, które były przy zgonie obecne lub naocznie się o nim przekonały; administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu zobowiązany jest ten szpital lub zakład. Zgon należy zgłosić w ciągu trzech dni – a jeżeli był skutkiem choroby zakaźnej w ciągu 24 godzin – właściwemu kierownikowi USC.
[i]Podstawa prawna:
– art. 64 i 65 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0180739EE3B5617801BD2C5DC9139780?id=174390]ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 161, poz. 1688 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA