fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Musi być rozstrzygnięcie o losie dzieci

www.sxc.hu
W wyroku orzekającym rozwód i separację sąd musi unormować kwestię opieki nad dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie i kontaktów z nim. Może uwzględnić jego zdanie i życzenia
Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi rozstających się małżonków, wskazuje, w jakiej wysokości każde z nich obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zobowiązuje sąd do tego art. 58 § 1 k.r.o.Powinien on jednak przede wszystkim uwzględnić porozumienie rodziców, i to we wszystkich tych kwestiach – jeśli rozstający się małżonkowie są w stanie dojść do konsensusu. Jednakże takie porozumienia muszą pozostawać w zgodzie z dobrem dzieci.Obowiązkowe rozstrzygnięcia co do władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem oraz łożenia na jego utrzymanie dotyczą dzieci wspólnych i małoletnich (poniżej 18. roku życia). Dzieckiem wspólnym jest także dziecko adoptowane.We wszystkich rozstrzygnięciach dotyczących dziecka, a zwłaszcza w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem i kontaktów z nim, sąd musi kierować się przede wszystkim jego dobrem. Jednakże przy ocenie, co jest zgodne z dobrem dziecka, a co ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA