Informacja Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia podmiotowego od podatku VAT w 2010 roku

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulega kwota obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335088]Ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 215, poz. 1666)[/link] podwyższone zostały limity obrotu uprawniające do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w kolejnych latach.[b]Od dnia 1 stycznia dla 2010 r. kwota limitu obrotu, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 100.000 zł, a od dnia 1 stycznia 2011 r. - 150.000 zł.[/b] Do końca 2009 r. kwota ta wynosi 50.000 zł.Przepisy przejściowe tej noweli pozwalają na skorzystanie w kolejnym roku ze zwolnienia podmiotowego podatnikom, którzy przekroczyli w danym roku „stary” limit, ale nie przekroczyli „nowego” limitu (nie znajdzie zatem w tym przypadku zastosowania art. 113 ust. 11 ustawy o pod...
Źródło: Ministerstwo Finansów

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL