Możesz pożegnać osobę, której długo nie ma w firmie

www.sxc.hu
Chorujący pracownik nie zawsze jest chroniony przed wypowiedzeniem. W określonych sytuacjach pracodawca ma prawo się z nim rozstać
Szef nie może być zmuszony do ponoszenia niepotrzebnych kosztów, związanych z zatrudnianiem osoby na zastępstwo za stale niedomagającego zatrudnionego.Nie musi też z tego powodu obarczać jego obowiązkami innego podwładnego. Dlatego może go zwolnić bez wypowiedzenia.[srodtytul]Konieczne orzeczenie lekarskie [/srodtytul]Załóżmy, że pracownik przez pół roku jest na zasiłku chorobowym. Ponadto już trzy miesiące pobiera świadczenie rehabilitacyjne.Zgłasza nam gotowość do podjęcia pracy – ale lekarz nie chce go do niej dopuścić. W takiej sytuacji rozwiązanie umowy w trybie art. 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link] po powrocie tej osoby do pracy jest wykluczone.Można natomiast zastosować ten tryb w stosunku do pracownika, który po upływie trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wciąż pozostaje niezdolny do pracy.Przypomnijmy, że zgodnie z art. 53 § 1 p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL