Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 212 z 14 grudnia 2009

[b]Rozporządzenia ministra zdrowia[/b] (poz. 1646 – 1649), trzy z 8 i jedno z 9 grudnia, w sprawie:
- wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, - wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
- limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, - wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych – wszystkie weszły w życie 16 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=334486]Dz.U. nr 212[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL