Fundusz zapłaci zaległe wynagrodzenie, ale nie ma co liczyć na odsetki

www.sxc.hu
W razie niewypłacalności pracodawcy roszczenia zatrudnionych osób wynikające ze stosunku pracy powinny zostać zaspokojone ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
A to dlatego, że należności pracownicze są zabezpieczone na wypadek, gdyby kiepska sytuacja finansowa firmy nie pozwalała na ich wypłacenie.Natomiast szczegółowe zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=183265]ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121 ze zm.; ustawa). [/link]Kiedy ją stosujemy?[srodtytul]Dla przedsiębiorców[/srodtytul]Przepisy ustawy obejmą przede wszystkim zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą czy nawet umowy agencyjne, zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Tak będzie w przypadku niewypłacalności ich pracodawcy będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.Przy czym [b]regulacja ta nie ma zastosowania do małżonka pracodawcy, a także je...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL