Odrębne zwolnienia dla zapomóg i świadczeń z funduszu

www.sxc.hu
Czy limit 638 zł zarezerwowany dla zapomogi z funduszy związków zawodowych łączy się z limitem 380 zł z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
[b]Nie.[/b] Tych limitów nie należy ze sobą łączyć, bo każdy z nich ma inne przeznaczenie. [b]Do 380 zł jest zwolniona z podatku tylko wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych[/b] (z wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi) [b]oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych[/b]. Tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm., dalej updof)[/link].[b]Natomiast do 638 zł są zwolnione zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, przysługujące pracownikom należącym do tej organizacji[/b]. Ten limit obowiązuje od stycznia 2009 r. i został wprowadzony [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320792]ustawą zmienia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL