Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 206 z 7 grudnia 2009

[b]Ustawy [/b](poz. 1586 – 1591), trzy z 9 października i trzy z 5 listopada:
- o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu 12 września 1997 roku, - o ratyfikacji umowy między rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach 2 lutego 1998 r.; obie wejdą w życie 22 grudnia,
- o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego; 7 grudnia, - o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw; 8 czerwca 2010 roku, - o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw; 7 stycznia 2010 roku, - o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; 22 grudnia, a niektóre przepisy 7 grudnia. [b] Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1592 – 1594): - [b]obrony narodowej[/b] z 24 listopada w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców; 22 grudnia, lecz kilka przepisów 1 stycznia 2010 roku, - [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], z 18 listopada i 3 grudnia, w sprawie: – sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Anoplophora chinensis (Forster); 22 grudnia, – sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 roku; 7 grudnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=333877]Dz.U. nr 206[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL