Akty prawne

Obowiązują od 14 grudnia 2009

[srodtytul]MONETY[/srodtytul]
- dzisiaj wchodzi do obiegu moneta nominalnej wartości 10 zł upamiętniająca 70. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego; wybita z tej samej okazji moneta o wartości 2 zł weszła do obiegu 10 grudnia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334135](MP nr 78, poz. 977)[/link]. [srodtytul]STATYSTYKA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie prezesa Rady Ministrów poświęcone badaniom statystycznym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334393]DzU nr 211, poz. 1631[/link]) [srodtytul] PODATKI[/srodtytul] - minister finansów zrezygnował z poboru PIT i CIT od niektórych środków pieniężnych otrzymanych jako pomoc udzielona w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334415]DzU nr 211, poz. 1632[/link]) [srodtytul]STATUTY[/srodtytul] - ramowy statut wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334399]DzU nr 211, poz. 1634[/link]) [srodtytul]OWOCE I WARZYWA[/srodtytul] - dwa rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z których pierwsze mówi o zakresie i sposobie wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334418]DzU nr 211, poz. 1635[/link]), a drugie dotyczy działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji owoców i warzyw oraz zagospodarowaniu odpadów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334383]DzU nr 211, poz. 1636[/link]) [srodtytul] ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE[/srodtytul] - dziewięć zmienionych rozporządzeń ministra zdrowia o świadczeniach gwarantowanych z zakresu: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia stomatologicznego, leczenia szpitalnego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, podstawowej opieki zdrowotnej, programów zdrowotnych, rehabilitacji leczniczej, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. We wszystkich chodzi o to samo: możliwość realizacji świadczeń w określonych warunkach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334391]DzU nr 211, poz. 1637[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334395]poz. 1638[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334411]poz. 1639[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334405]poz. 1640[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334413]poz. 1641[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334389]poz. 1642[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334409]poz. 1643[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334407]poz. 1644[/link], [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334397]poz. 1645[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL