Finanse

Eksport znacznie słabiej od prognoz

Niższy eksport. Polskie firmy sprzedały w październiku za granicę towary o wartości niespełna 9 mld euro. To znacznie poniżej oczekiwań.
Rzeczpospolita
Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł w październiku prawie 1 mld euro – wynika z danych NBP
Ekonomiści prognozowali, że będzie to od 100 do 200 mln euro. Tak duża różnica wynika przede wszystkim ze słabego eksportu. W październiku krajowe firmy sprzedały za granicę towary o wartości niespełna 9 mld euro. To o 17,6 proc. mniej niż w październiku 2008 r. Analitycy przewidywali spadek, ale wyraźnie mniejszy.
– Słabszy wynik eksportu może oznaczać, że poprawa koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych ma wciąż słabe podstawy i nie przekłada się na trwały wzrost popytu na polskie towary – ocenili ekonomiści Banku Millennium. – Trudno ocenić, czy niski poziom eksportu w październiku tego roku znamionuje słaby koniec roku, czy jest zdarzeniem jednorazowym. Poprawiające się w ostatnich miesiącach odczyty produkcji przemysłowej wskazują raczej na ten drugi scenariusz. Nie można również wykluczyć, że nastąpiło pewne przesunięcie czasowe i część eksportu została zrealizowana już we wrześniu – stwierdził Adam Antoniak, ekonomista Banku BPH.
Ponieważ saldo obrotów towarowych cały czas jest mniejsze niż rok temu (w październiku o połowę), wymiana handlowa cały czas jest czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy. W III kwartale, gdy wzrost PKB wyniósł 1,7 proc., bez uwzględnienia tzw. eksportu netto mielibyśmy spadek produktu krajowego brutto o 1,3 proc. Gorsze od oczekiwań dane na temat bilansu płatniczego doprowadziły do osłabienia złotego. W południe za euro płacono na rynku walutowym nieco ponad 4,13 zł. Kilka godzin później kurs przekraczał nawet 4,15 zł. W październiku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce zwiększyły się o 1,2 mld euro. Niemal 2,5 mld euro wyniósł natomiast napływ inwestycji portfelowych. Z tego niemal 750 mln euro – najwięcej w historii – napłynęło na warszawską giełdę. Również pod tym względem bardziej korzystny może okazać się jednak listopad, gdy rozliczane były wielomiliardowe emisje akcji PKO BP i PGE.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL