Powód wybiera, gdzie rozstrzygać konflikt

www.sxc.hu
Przed złożeniem pozwu w sprawie pracowniczej warto ustalić, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy. Tym bardziej że przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują w tym zakresie znaczne ułatwienia
Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sądem właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sądem, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, ale i przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.Pozwala na to art. 461 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link]. Przepis ten stwarza osobie decydującej się na wytoczenie powództwa szerokie możliwości wyboru sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Może ona wybrać sąd najbardziej dogodny dla niej ze względu na miejsce zamieszkania lub ten, do którego jest jej najłatwiej dojechać.[b]Powód może bowiem wybrać sobie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, sąd, w którego okręgu wykonuje albo wykonywał pracę lub gdzie miała być ona wykonywana, ewentualnie sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. [/b]Przy czym te szerokie m...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL