Bezrobotny zbyt ryzykowny

www.sxc.hu
Agencje zatrudnienia nie są zainteresowane aktywizacją bezrobotnych skierowanych do nich przez starostów
Niemal 4,7 tys. zł starosta może wypłacić agencji za zatrudnienie osoby z rejestru bezrobotnych. Prywatni pośrednicy jednak nie zamierzają korzystać z takiej możliwości.Wynika ona z obowiązujących już od lutego tego roku przepisów znowelizowanej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FDDAF1F19DE5816583FEEBE855F27CF5?id=269029]ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[/link].Zgodnie z nimi agencja musi tak wyszkolić osobę bezrobotną, którą skieruje do niej starosta (na podstawie zawartej z pośrednikiem umowy), aby mogła pracować na pełnym etacie przynajmniej przez rok.Agencja za rozpoczęcie procedury zatrudnienia bezrobotnego ma otrzymać maksymalnie 30 proc. przysługujących jej środków (ze 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wynoszącego obecnie 3113,86 zł), a więc nieco ponad 900 zł. Resztę – po roku pracy tej osoby u danego przedsiębiorcy.To jednak jest dla agencji zbyt ryzykowne. Pośrednicy są zgodni, że ich trud i koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL