Akty prawne

Obowiązują od 6 grudnia 2009

[srodtytul]PRAWO KARNE[/srodtytul]
- ustawa z 9 października o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=330974]DzU nr 190, poz. 1475[/link]) [srodtytul]WIĘZIENNICTWO[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333386]DzU nr 202, poz. 1564[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL