Dane gospodarcze

Trichet docenia odporność Polski na kryzys

Jean-Claude Trichet chwali polską gospodarkę
AFP
Polska gospodarka jako jedna z nielicznych oparła się globalnej recesji
Tak najnowsze wyniki Eurostatu dotyczące PKB za trzeci kwartał skomentował Jean-Claude Trichet, prezes Europejskiego Banku Centralnego.
Polska jako jedyny kraj w UE uzyskała w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku dodatni jednoprocentowy wynik. Gospodarka strefy euro skurczyła się o 4,1 proc., a całej Unii o 4,3 proc. Lepiej sytuacja wygląda w ujęciu kwartalnym – na 20 krajów, które podały już swoje wyniki, w 13 przypadkach gospodarka rosła. Rekordziści, czyli Litwa i Słowacja, osiągnęli odpowiednio 6,1 i 1,6-proc. wzrost. W ośmiu przypadkach dodatni wynik odnotowano drugi kwartał z rzędu. Prezes EBC mówił m.in. o sytuacji Polski na konferencji po posiedzeniu Rady Prezesów EBC, która postanowiła pozostawić stopy procentowe bez zmian. Obecnie główna stopa znajduje się na rekordowo niskim poziomie 1 proc.
Prezes EBC dał do zrozumienia, że Europejski Bank Centralny na razie jeszcze nie będzie podnosić stóp procentowych, bo inflacja jest pod kontrolą, a skuteczność odbicia gospodarczego jeszcze nie jest do końca pewna. – Niektóre aspekty ożywienia mogą być tylko tymczasowe – zwrócił uwagę Trichet. Jego zdaniem na tle Europy pozytywnie wyróżnia się sytuacja w Polsce – nasza odporność została zauważona. Pytany przez „Rz” o moment przyjęcia przez nasz kraj euro, Trichet odparł: – To wszystko zależy od kraju, jak i kiedy chce spełnić kryteria. Wiem, że jest w Polsce na ten temat dużo dyskusji. Ale ja nie mogę w tej kwestii nic podpowiadać polskim władzom. W 2010 roku wzrost w strefie euro – jak szacuje EBC – ma sięgnąć 0,1 – 0,5 proc., a inflacja oscylować będzie od 0,9 do 1,7 proc. W poprzedniej prognozie PKB wahało się w przedziale od minus 0,5 proc. do plus 0,9 proc. Inflacja miała wynieść w 2010 r. między 0,8 proc. a 1,6 proc. Jednocześnie opublikowano prognozę na rok 2011. Tutaj EBC spodziewa się wzrostu między 0,2 a 2,2 proc., a także inflacji między 0,8 a 2 proc. Jean-Claude Trichet zaznaczył, że w IV kwartale 2009 r. ożywienie gospodarcze będzie znów widoczne, lecz strefa euro będzie się rozwijać powoli. Wzrost gospodarczy w poszczególnych krajach strefy euro będzie też nierówny. [i]-Jakub Kurasz z Frankfurtu, eg[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL