Uniewinnionego aresztowanego trzeba ponownie zatrudnić

www.sxc.hu
Pracownik został tymczasowo aresztowany i jego umowa o pracę wygasła. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego okazało się, że nie popełnił zarzucanego mu czynu. Sąd uniewinnił pracownika. Czy w tej sytuacji pracodawca ma obowiązek ponownie go zatrudnić?
[b]Tak.[/b] Przypomnijmy, że tymczasowe aresztowanie jest jednym z powodów wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli pracownik przebywa w areszcie dłużej niż trzy miesiące, jego umowa o pracę zostaje rozwiązana z mocy prawa. Oznacza to, że pracodawca nie musi podejmować żadnych działań i składać dodatkowych oświadczeń woli w celu zakończenia stosunku pracy.Zdaniem Sądu Najwyższego trzy miesiące tymczasowego aresztowania należy liczyć od dnia zatrzymania podwładnego – tak stwierdził w [b]wyroku z 13 lutego 1997 r. (I PKN 6/97).[/b]Jeżeli umowa o pracę wygasła właśnie z powodu tymczasowego aresztowania, a postępowanie karne zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewinniający, pracodawca ma kodeksowy obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika (nie dotyczy to umorzenia warunkowego i umorzenia z powodu przedawnienia lub amnestii).Nie oznacza to jednak zatrudnienia na poprzednich warunkach.Jednak zdaniem Sądu Najwyższego, wyrażonym w uchwale z 19 grudnia 1980 r. (I PZP 42/80), „wynikający z art. ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL