Przedsiębiorca może zawrzeć umowę z członkiem rodziny

www.sxc.hu
Biznesmen w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo do zatrudniania pracowników, w tym własnej matki czy syna. Wówczas dla potrzeb ubezpieczenia społecznego będą miały zastosowanie inne przepisy niż w stosunku do osób pracujących na podstawie angaży
Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Tak wynika z art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=01E934F8E8C52292F23E32182E640DF4?n=1&id=184677&wid=327789]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o sus)[/link].[srodtytul]Osoby współpracujące[/srodtytul]Jeżeli jednak pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2 ustawy o sus).Kryteria dla osób współpracujących zostały określone w art. 8 ust. 11 ustawy o sus i zgodnie z nim za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma i osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.Nie są traktowane jako osoby współpracują...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL