fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Natura odblokuje drogi

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Polska lista obszarów Natura 2000 gotowa. Ochronie podlega 21 proc. terytorium kraju. Decyzja odblokowuje niektóre inwestycje i unijne dotacje
– Lista obszarów chronionych to jasna informacja dla inwestorów co do zasad postępowania na terenach naturowych, a w rezultacie odblokowanie wielu ważnych inwestycji w kraju – podkreśla Maciej Nowicki, minister środowiska.
Unijny program przewiduje ochronę cennych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków. Nie jest przeszkodą dla realizacji inwestycji, ale nakłada na nie dodatkowe wymogi. Jeżeli droga przebiega przez obszar Natura 2000, inwestor musi zrekompensować ingerencję w teren, np. zasadzić określoną liczbę drzew. Dopóki obszar nie jest wyznaczony, niemożliwe jest np. określenie poziomu kompensacji. Nie dało się zatem prowadzić żadnych prac. Kolejarze i drogowcy liczą, że znajomość ostatecznej listy obszarów Natura 2000 pozwoli im przyspieszyć realizację inwestycji. – Kilka naszych kluczowych projektów jest wstrzymanych z uwagi na brak decyzji środowiskowych – mówi Zbigniew Szafrański, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe. – Na decyzję w przypadku torów z Poznania do Szczecina czekamy od 2006 roku, na początku 2008 roku wystąpiliśmy o wydanie decyzji środowiskowych dotyczących linii z Warszawy do Tłuszcza czy z Poznania do Szczecina.
Drogowcy mieli problemy m.in. przy budowie drogi ekspresowej nr 7 z Płońska do Warszawy, gdzie potencjalnym obszarem Natura 2000 była Kampinoska Dolina Wisły, ekspresowej „ósemki” z Sycowa do Kępna czy trasy S19 z Kraśnika do Stobiernej, gdzie obszary naturowe mogły się pojawić w Dolinie Dolnego Sanu czy na Uroczyskach Puszczy Sandomierskiej. – Znika problem wielu wstrzymanych projektów. Znamy wreszcie procedury, jakie musimy zastosować w trakcie inwestycji – mówi Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi tu m.in. o rozwiązania inżynierskie związane z ochroną zwierząt. Łączna wartość wstrzymywanych dotąd przedsięwzięć infrastrukturalnych może wynosić ok. 5 mld zł. – Najbardziej istotna jest pewność sytuacji dla inwestora co do obowiązków, jakie na nim ciążą – komentuje Piotr Otawski, zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Inwestycje na obszarach chronionych wymagają jednak przeprowadzenia pełnej procedury i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko, w którym przedstawione zostaną różne warianty przebiegu drogi czy zastosowanych technologii. To podnosi koszty inwestycji. Brak sieci Natury 2000 powodował także blokadę środków unijnych. Jedną z inwestycji była budowa obwodnicy Wyszkowa. – Dzięki wyznaczeniu ostatecznej listy obszarów Natura 2000 spodziewamy się odwieszenia wypłaty 70 mln euro dotacji z Funduszu Spójności – mówi Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego. Unijna sieć to korzyści, ale i dodatkowe obowiązki dla rolników. – Ogłoszenie nowych obszarów Natura 2000 dla rolników, których grunty są położone na tych obszarach, oznacza zwiększenie stawki płatności o 20 proc., poczynając od 1 marca 2010 r. – wyjaśnia Marek Kassa, rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby jednak dostać wyższe dopłaty, rolnicy muszą ściśle przestrzegać zasad użytkowania. Ograniczenia dotyczą np. sposobu nawożenia czy wycinki. [ramka]Unia chroni przyrodę Natura 2000 to europejska sieć ochrony cennych gatunków, przede wszystkim roślin i ptaków. Podstawą jej utworzenia są dwie unijne dyrektywy: ptasia i siedliskowa. Polska, przystępując do UE, zobowiązała się do wyznaczenia cennych przyrodniczo terenów. W 2004 roku została przygotowana pierwsza oficjalna lista, która zdaniem organizacji ekologicznych była zbyt okrojona. W odpowiedzi w grudniu 2004 roku ekolodzy sporządzili tzw. shadow list – o wiele szerszą od wersji rządowej. Z tego powodu KE zarzuciła Polsce niewłaściwe wdrożenie unijnego prawa i rozpoczęła procedurę, która zmierzała do wszczęcia postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Oficjalna skarga wpłynęła do ETS w grudniu 2007 roku. By uniknąć kar grożących Polsce, rząd zdecydował o kolejnej inwentaryzacji gatunków, czyli dokładnej analizie potencjalnie chronionych obszarów. Jej efektem jest lista przyjęta w tym tygodniu przez rząd. Według wcześniejszych zapowiedzi miała być ona gotowa w pierwszym kwartale 2009 roku. Zdaniem ekologicznego Klubu Przyrodników lista wciąż nie jest kompletna. [/ramka] [ramka]Natura 2000 a inwestycje firm 1. Przedsiębiorca, starając się o pozwolenie na budowę, musi sprawdzić, czy inwestycja znacząco wpływa na obszar chroniony. 2. Jeśli tak, regionalna dyrekcja ochrony środowiska nakazuje sporządzenie raportu środowiskowego (zawierającego różne warianty inwestycji). 3. Informacja o inwestycji zostaje poddana konsultacjom społecznym. Lokalna społeczność ma 21 dni na zgłaszanie uwag do planowanego przedsięwzięcia. 4. Na podstawie raportu i konsultacji RDOŚ wydaje postanowienie dotyczące warunków realizacji inwestycji. 5.Koszty przygotowania raportu ponosi inwestor. Mogą one sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku inwestycji unijnych nie są one refundowane z dotacji. 6. Przeprowadzenie pełnej procedury środowiskowej to ok. 80 dni. 7. Obowiązek postępowania środowiskowego dotyczy często także zakupu maszyn czy technologii produkcyjnych, gdy firma działa w obszarze chronionym. [/ramka] Masz pytanie wyślij e-mail do autorek: [mail=a.stefanska@rp.pl]a.stefanska@rp.pl[/mail], [mail=u.mironczuk@rp.pl]u.mironczuk@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA