Oświadczenie bardziej szczegółowe

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Minister finansów chce wiedzieć więcej o nabywcach oleju opałowego. Zdaniem ekspertów nie ograniczy to szarej strefy
To najnowszy pomysł zmian w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=23AAE9EB7F528BEDE90BFD0B2A80EAF3?id=296270]ustawie o podatku akcyzowym[/link], które – jak ustaliła „Rz” – Ministerstwo Finansów przekazało do UKIE do zaopiniowania.[srodtytul]Zakup kontrolowany[/srodtytul]Osoby fizyczne kupujące olej opałowy do ogrzewania domu już dziś muszą składać sprzedawcy oświadczenie, że będzie wykorzystany właśnie do tego celu. Muszą w nim podać imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zameldowania oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny, określić ilość, rodzaj i przeznaczenie wyrobów, wskazać liczbę urządzeń grzewczych, w których te wyroby mogą być wykorzystane, oraz gdzie się znajdują. Nie mówiąc już o wskazaniu rodzaju i typu urządzeń grzewczych, podaniu daty i miejsca sporządzenia oświadczenia oraz czytelnym podpisaniu oświadczenia przez składającego.Podobne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL