fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza tylko na wskazane wyroby

Utylizacyjny tłuszcz zwierzęcy nie jest wyrobem akcyzowym, nawet jeśli służy do celów opałowych
[b]Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2009 r. (sygn. I FSK 60/09).[/b]Sprawa była wynikiem weryfikacji rozliczeń w spółce zajmującej się utylizacją odpadów zwierzęcych. Urząd Kontroli Skarbowej określił jej zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2005 r. Uznał, że zużywanie w działalności gospodarczej na cele opałowe wytworzonego we własnym zakresie utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego podlega opodatkowaniu akcyzą.Urząd argumentował, że co prawda produkt ten nie został wymieniony w załącznikach do ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. jako wyrób akcyzowy, ale na naliczenie podatku pozwala art. 62 ust. 2 tej ustawy. Wynika z niego, że olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnych z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych. Zdaniem urzędu o konieczności objęcia tym przepisem utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA