Nie uciekniemy przed wypełnianiem druków dla GUS

Wszystkie podmioty gospodarcze składają sprawozdania statystyczne, jednak nie każdy ten sam dokument. Wszystko zależy od liczby pracujących
Terminy, z upływem których trzeba złożyć sprawozdania, są w zasadzie takie same każdego roku z wyjątkiem sprawozdania Z-10, które od 2010 r. będzie składane wcześniej, tj. do 15 stycznia.Drugi formularz to Z-06. Ten dokument to kontynuacja sprawozdania Z-03 (opisany dalej). Na podstawie zawartych w nim danych GUS bada przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie. Różnica polega na tym, że w sprawozdaniu Z-06 wymienione dane obejmują okres całego roku, a nie kwartału. A kto składa Z-06? Zasadniczo te same podmioty co Z-03 (przedsiębiorcy powyżej dziewięciu osób i cała budżetówka) oraz podmioty zaliczone do tzw. sektora przedsiębiorstw (te jednostki składają ponadto miesięczne sprawozdania na formularzu DG-1).[srodtytul]Nie tylko Z-06 i Z-03[/srodtytul]Pracodawcy składają też formularz Z-10. Informacje w nim zawarte pozwalają sprawdzić warunki pracy w firmach. Składają go wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi dziesięć ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL