fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Nadz鏎 chce, by banki podnios造 kapita造

Fotorzepa, Rob Robert Gardzi雟ki
Polskie banki komercyjne nie przesz造 such nog przez kryzys. Ju dziewi耩 z nich realizuje program naprawczy. Komisja Nadzoru Finansowego naciska na zwi瘯szenie kapita堯w bank闚
Dziewi耩 banków komercyjnych i tyle samo spó責zielczych jest pod specjalnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego dowiedzia豉 si Rzeczpospolita. KNF nie chce jednak ujawni, o jakie banki chodzi. Wród nich nie ma 瘸dnego z dziesi璚iu najwi瘯szych polskich banków. W rod o wprowadzeniu planu poprawy efektywnoci poinformowa BPH.
Nie mo積a wykluczy, 瞠 b璠ziemy mieli jeszcze pojedyncze przypadki banków, które b璠 takie programy realizowa. Decyduj鉍e s dwa czynniki rozwój gospodarczy oraz jako zarz鉅zania ryzykiem w bankach mówi Rz Stanis豉w Kluza, przewodnicz鉍y KNF. Liczba banków, które s zagro穎ne programem naprawczym, nie przekracza pi璚iu.
Nadzór mo瞠 za蕨da wprowadzenia programu naprawczego, jeli bank ma strat, jest groba jej wyst雷ienia albo istnieje niebezpiecze雟two niewyp豉calnoci spó趾i. Celem programów naprawczych jest zwi瘯szenie efektywnoci banku dzi瘯i dopasowaniu dzia豉lnoci do jego mo磧iwoci kapita這wych. Zwykle wi嘀e si to tak瞠 ze wzmocnieniem kapita這wym, ale te popraw standardów zarz鉅zania ryzykiem wyjania Stanis豉w Kluza. Priorytetem KNF jest zwi瘯szenie funduszy banków, a co za tym idzie, ich bezpiecze雟twa. Zagraniczne grupy finansowe nie spiesz si z dokapitalizowaniem swoich polskich spó貫k, bo same maj problem z pozyskaniem funduszy. Przekona maj ich w豉nie programy naprawcze i informowanie o nich opinii publicznej. Program naprawczy, który zwykle trwa dwa trzy lata, to okres, kiedy bank musi podporz鉅kowa si wytycznym nadzoru. KNF nie tylko musi zatwierdzi specjalny plan przygotowany przez zarz鉅 i rad nadzorcz banku. Jest te zobowi頊any do przygotowywania szczegó這wych miesi璚znych lub kwartalnych raportów wyjania prezes banku, który wdra瘸 plan naprawczy. Nadzór mo瞠 te nakaza dokapitalizowanie, ograniczenie akcji kredytowej czy wycofanie si z inwestycji. Banki, jeli mog, unikaj jak ognia sytuacji, w której musz wprowadzi program naprawczy. [ramka][srodtytul]List Udzia這wców[/srodtytul] Konieczno dokapitalizowania banków zaczynaj dostrzega ich udzia這wcy. Dotarlimy do listu, w którym mniejszociowy akcjonariusz Kredyt Banku spó趾a Pioneer Pekao Investment Management zwraca uwag wi瘯szociowemu, belgijskiej grupie KBC, na kondycj polskiej spó趾i. Wskazuje m.in., 瞠 wskanik pokrycia rezerwami tzw. z造ch kredytów spad z 69 proc. w I kw. 2008 r. do 61 proc. w I kw. 2009 r., tymczasem rednia rynkowa to oko這 75 proc. Podkrela, 瞠 jeli nie b璠zie poprawy, Kredyt Bank b璠zie musia zosta dokapitalizowany kwot 1 1,2 mld z. Kredyt Bank nie chcia komentowa listu. Uspokaja jednak, 瞠 zawarte w nim dane s nieaktualne, a po I pó逗oczu wspó販zynnik wyp豉calnoci banku wynosi ju 10,78 proc. Zalecany przez nadzór bankowy poziom to 10 proc. [i]pro[/i] [link=http://www.parkiet.com/artykul/7,861768_Kredyt_Bank_potrzebuje_1_2_mld_zl.html]Przeczytaj wi璚ej na ten temat w Parkiecie[/link] [/ramka] [i]masz pytanie, wylij e-mail do autora [mail=e.wieclaw@rp.pl]e.wieclaw@rp.pl[/mail][/i]
r鏚這: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA