Wywóz śmieci możliwy tylko, gdy mamy konieczne do tego zezwolenia

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych zniechęcić może nie tyle ich przykra woń, co konieczność uzyskania przynajmniej trzech, a czasem nawet czterech decyzji
Wywożący śmieci i zawartość szamb występują o zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości płynnych w gminach, na terenie których zamierzają prowadzić działalność. Muszą przy tym spełnić nie tylko wymagania[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=180129] ustawy o czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.[/link]), ale i gminne przepisy, niekiedy bardziej uciążliwe dla firm niż ustawowe. Te wymagania określa od 1 sierpnia 2009 r. rada gminy (wcześniej robił to wójt, burmistrz lub prezydent miasta).Ale uwaga. Gminne jednostki organizacyjne, które w swojej gminie zajmują się odbieraniem odpadów od mieszkańców, nie muszą uzyskiwać tego zezwolenia. Zwolnienie wynika z art. 7 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednak i one muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu zezwoleń. Muszą też mieć zezwolenia wymagane przez[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185040] usta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL