Im krótszy okres dopłat, tym krótsza gwarancja zatrudnienia

Sześć miesięcy – przez taki okres nie zwolnisz z pracy, jeśli przez kwartał obniżone pensje uzupełniałeś świadczeniami z FGŚP
Dzięki [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawie z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (DzU nr 125, poz. 1035, dalej pakiet antykryzysowy[/link], ustawa) przedsiębiorca znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych może wprowadzić przestój ekonomiczny lub obniżyć załodze wymiar czasu pracy. Ponieważ personel pracuje wtedy mniej lub krócej, nie otrzymuje dotychczasowego wynagrodzenia. Zmniejszone pensje taki szef ma prawo zrekompensować świadczeniami uzyskanymi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Może także ubiegać się o stypendia dla pracowników, których w związku z działaniami antykryzysowymi skierował na szkolenia lub studia podyplomowe.[srodtytul]Kontrakt wiąże [/srodtytul]Aby jednak dostać taką pomoc, po uzyskaniu statusu i zaświadczenia, że jest przedsiębiorcą znajdującym się w przejściowych trudnościach, musi podpisać umowę z FGŚP. Określa ona m.in.- r...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL