fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 167 z 8 października 2009

[b]Oświadczenie rządowe[/b] (poz. 1318) z 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej protokołu z 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie 9 maja 1980 r. (protokół 1999); z oświadczenia wynika, że zmiany do załącznika do regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) weszły w życie 1 stycznia 2009 r., a jednolity tekst tego załącznika jest odrębnym załącznikiem do omawianego Dziennika Ustaw.
[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 1319) z 5 października w sprawie warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez tegoroczną powódź w 2009 r.; weszło w życie 8 października. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1320 – 1321):
- finansów z 30 września zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego; 8 października, - środowiska z 29 września w sprawie stosowania pułapek żywołownych; 23 października. [b]Obwieszczenie marszałka Sejmu RP[/b] (poz. 1322) z 22 września w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=327994]Dz.U nr 167[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA