Czy skracać wieloletnie umowy terminowe

Spółka zaangażowała podwładnego na czas określony: 14 sierpnia 2009 r. – 14 sierpnia 2018 r. Czy ustawa antykryzysowa nakazuje skracanie takich angaży?
[b]Nie[/b], wręcz przeciwnie. Wieloletnie umowy okresowe podpisane przed 22 sierpnia 2009 r. a upływające po 31 grudnia 2011 r. (końcowa data obowiązywania [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=320785]ustawy antykryzysowej[/link]) oceniamy przez pryzmat art. 25[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B101871F320BB9DF86CF8112C753EE11?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Przepis ten zostanie bowiem „odwieszony” od 1 stycznia 2012 r. Dlatego opisany angaż trwa do czasu, na jaki został zawarty, czyli do 14 sierpnia 2018 r. (art. 35 ust. 3 ustawy antykryzysowej).Ale uwaga: sądy krytycznie podchodzą do długoletnich umów o pracę na czas określony. Badają je bardzo dokładnie, często kwalifikując jako angaże bezterminowe. Wynika tak m.in. z jednego z nowszych wyroków SN, np.[b] z 25 lutego 2009 r. (II PK 186/08)[/b].[b] Czy ta umowa będzie pierwszą w rozumieniu art. 25[sup]1[/sup] kodeksu pracy?[/b][b]Tak.[/b] Moim zdaniem umowa na cza...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL