Pracujący rodzice mogą być na urlopie wychowawczym w tym samym czasie

www.sxc.hu
Pracownica urodziła dziecko, będąc na urlopie wychowawczym. Czy taka sytuacja przerywa bieg tego urlopu?
[i][b]Odpowiada Agnieszka Lechman-Filipiak, radca prawny, partner w kancelarii DLA PIPER Wiater:[/b][/i][b]Nie.[/b] Urlop wychowawczy zakończy się w terminie wskazanym we wniosku, który kobieta złożyła w firmie.[b]Czy otrzymuje ona wtedy zasiłek macierzyński?[/b] Tak. Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego nie pozbawia kobiety prawa do tego świadczenia. Co więcej, pracownica będzie też z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom społecznym.[b]A czy oboje rodzice mogą w tym samym czasie wnioskować o urlop wychowawczy na dziecko i przebywać na nim?[/b] Jednoczesne wystąpienie z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego przez ojca i matkę jest możliwe, jeśli obydwoje spełniają warunki do korzystania z tego urlopu. Muszą zatem pozostawać w stosunku pracy, a ich zatrudnienie ma wynosić co najmniej sześć miesięcy. Do tego czasu wlicza się cały okres pracy – także ten, gdy pracowali w innych firmach. Warto przy tym pamiętać, że rodzice w tym samym czasie mogą korzystać z urlopu wyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL