Czy można wezwać zagraniczną firmę do postępowania pojednawczego?

Czy zagraniczną firmę ubezpieczeniową bez siedziby w Polsce można wezwać do postępowania pojednawczego?
Jak najbardziej. Każda osoba prawna ma bowiem zdolność występowania w procesie jako strona. Sprawa musi jednak należeć do właściwości sądów polskich. Nie wchodząc w szczegóły, wystarczy, że powód ma w naszym kraju miejsce zamieszkania.[i] [b]Podstawa prawna:[/b]- art. 64 i art. 1103[sup]5[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7090BB77ECC01886E7A5433858599FE9?id=70930]kodeksu postępowania cywilnego[/link],- art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12 z 16 stycznia 2001).[/i]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL