fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 159 z 25 września 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 1255 – 1256), dwa z 15 września, w sprawie:
? maksymalnej stawki płatności związanej dla producentów tytoniu za 2009 r.; weszło w życie 25 września, ? wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r.; 10 października.
[b]Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi[/b] (poz. 1257 – 1259), dwa z 16 i jedno z 18 września, w sprawie: ? warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmiana), ? warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (zmiana), ? trybu zgłaszania kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu ich wyboru; wszystkie 25 września. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (poz. 1260) z 25 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych; 25 września. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 1261 – 1262), dwa z 22 września: ? o niezgodności z konstytucją art. 5 ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; przepis ten stracił moc 25 września (P 46/07), ? o zgodności z konstytucją art. 57 ust. 7 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (SK 3/08). Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=325935]Dz.U. 159[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA