Od spóźnionego zwrotu nadwyżki należą się odsetki

www.sxc.hu
Prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest podstawowym prawem podatnika. Gdy zwrot nie nastąpi w terminie, można żądać odsetek
Zgodnie z przepisami zwrot różnicy podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, termin ten może być przedłużony do zakończenia weryfikacji rozliczenia.[srodtytul]W jakiej wysokości[/srodtytul]Jeśli zwrot okaże się zasadny, należna kwota powiększana jest o odsetki w wysokości opłaty prolongacyjnej. Oznacza to, że gdy organ podatkowy nie przedłużył terminu zwrotu podatku, a zwrot nie nastąpił w ustawowym terminie, podatnikowi przysługują odsetki jak od zaległości podatkowych (wyższe niż odsetki w wysokości opłaty prolongacyjnej). Odsetki w wysokości opłaty prolongacyjnej przysługują tylko wówczas, gdy termin zwrotu został przedłużony.Dodatkowo przedłużenie to musi nastąpić w trakcie biegu ustawowego terminu na dokonanie zwrotu.Jeżeli ten ustawowy termin już minął, jego przedłużenie nie wywiera skutków prawnych. Oznacza to, ze w razie takiego b...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL