Minister finansów chce nadal pomagać bankom

Skarb Państwa będzie mógł o rok dłużej udzielać wsparcia instytucjom finansowym
Skorzystają na tym banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe. Zamiast do końca 2009 r., będą mogły do 31 grudnia 2010 r. ubiegać się o wsparcie ze strony Skarbu Państwa przedsięwzięć mających na celu utrzymanie płynności płatniczej.Do uzgodnień międzyresortowych trafił bowiem projekt nowelizacji [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304243]ustawy z 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (DzU z 2009 r., nr 39, poz. 308) [/link]autorstwa ministra finansów. Propozycja sprowadza się do zmiany jednego tylko przepisu, a mianowicie art. 20 ust. 1 ww. ustawy, który określa czas udzielania wsparcia na zasadach w niej określonych.Chodzi o wsparcie, które w myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy może być udzielane w formie gwarancji Skarbu Państwa, pożyczek skarbowych papierów wartościowych, sprzedaży s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL