Zasada skuteczności ważniejsza od powagi rzeczy osądzonej

www.sxc.hu
Przepis prawa krajowego nie może być przeszkodą do uwzględnienia przez sąd krajowy norm prawa wspólnotowego i stwierdzenia nadużycia prawa w celu uniknięcia podatku VAT
[b]Tak wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 3 września 2009 r. w sprawie C-2/08[/b] (spór między Fallimento Olimpiclub Srl a Amministrazione dell’Economia e delle Finanze).Dotyczyło ono możliwości zastosowania zasady powagi rzeczy osądzonej w dziedzinie podatku VAT.[srodtytul]Użyczenie w celu zaniżenia podatku[/srodtytul]27 grudnia 1985 r. spółka Olimpiclub prowadząca działalność w zakresie budowy i zarządzania obiektami sportowymi, do której należy kompleks sportowy, oraz Associazione Polisportiva Olimpiclub, stowarzyszenie non profit, zawarły umowę użyczenia tego obiektu sportowego.W jej ramach Olimpiclub przeniósł na stowarzyszenie wszystkie koszty administracji i  zarządzania kompleksem, przejmując przychody tego stowarzyszenia w postaci składek opłacanych przez jego członków. Składki te nie podległy VAT u żadnej ze stron umowy.W 1992 r. włoska administracja podatkowa uznała, że strony, za pomocą czynności formalnie zgodnej...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL