fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Pomoc dla poszkodowanych przez tegoroczne ulewy

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Rolnicy dotknięci skutkami powodzi będą się mogli ubiegać o zasiłki celowe. Ich wysokość zostanie uzależniona od wielkości gospodarstwa
Ministerstwo Pracy przygotowało projekt w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.
[b]Wnioski o wypłatę zasiłku oraz związane z tym dokumenty trzeba będzie składać w miejscowych ośrodkach pomocy społecznej do 25 września. [/b]
Składane po tym terminie nie zostaną rozpoznane. Termin jest więc rażąco krótki.
O pomoc będą mogły się ubiegać rodziny spełniające łącznie trzy warunki: co najmniej jedna osoba musi być w niej rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; powstałe szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR; wreszcie szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio 30 proc. w mieniu.
Taką samą pomoc jak rodziny uzyskają także rolnicy samotnie gospodarujący w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, jeżeli spełnią warunki uprawniające do zasiłku.
Rodziny, które spełniają wszystkie warunki, muszą złożyć wniosek do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej dla miejsca zamieszkania rolnika. Kierownik wszczyna postępowanie, w którym na podstawie protokołu szkód przekazanego przez komisję wojewody ustala średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie. Jeżeli rodzina spełnia kryteria, to podejmowana zostaje decyzja o wypłacie pomocy.
Jej wysokość ma być uzależniona od wielkości gospodarstwa. Dla rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo do 5 ha użytków rolnych zasiłek wynosi 500 zł, a dla rodziny prowadzącej gospodarstwa większe niż 5 ha kwota pomocy wyniesie 1000 zł.
Wstępne szacunki pokazują, że szkody wywołane przez powódź na terenie 11 województw wyniosły ok. 238 mln zł.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA