Za pozaplanowe zadania zlecone przez szefa przysługuje zapłata

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Jeżeli pracodawca nie zlecił podwładnemu pracy w godzinach nadliczbowych, nie musi mu wypłacać dodatku za wykonywanie takich zadań – chyba że wie o takiej pracy i ją akceptuje
Czytelnik poinformował nas, że zatrudniona u niego osoba bardzo często – bez wydanego jej polecenia – zostaje w pracy po godzinach i domaga się za to dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Twierdzi, że podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących takiej pracy wymaga od niej interes firmy.Trzeba jednak pamiętać, że ograniczenie możliwości zarządzenia przez pracodawcę pracy ponad ustalone normy czasu pracy nie tworzy po stronie pracownika uprawnienia do dowolnego wykonywania pracy po godzinach. Wskazuje na to art. 151 § 1 kodeksu pracy. Podobne poglądy wyrażał niejednokrotnie [b]Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu do wyroku z 7 lutego 2001 r. (I PKN 224/2000)[/b] stwierdził, że pracownik nie może wymuszać na pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych.[srodtytul]Na polecenie[/srodtytul]W związku z tym należy stwierdzić, że pracownik uprawniony jest do otrzymania dodatku, o którym mowa w art. 151[sup]1[/sup] § 1 k.p. przede wszystkim wted...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL