Przy przejęciu firmy trzeba ujednolicić regulaminy pracy i wynagradzania

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Przejęcie przedsiębiorstwa w części lub całości przez inny zakład nie oznacza automatycznego unieważnienia obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowego prawa pracy
W myśl postanowień art. 23[sup]1[/sup] § 1 kodeksu pracy w razie przejścia zakładu na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. A zatem sytuacja pracownika przejmowanego na podstawie wspomnianego przepisu do innego zakładu pracy powinna być co najmniej taka sama jak w dotychczasowej firmie.Oznacza to, że z mocy samego [b]prawa sytuacja pracownika przejmowanego nie może ulec zmianie na gorsze.[/b] W związku z tym, że z reguły regulacje regulaminowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania) zakładu przejmującego różnią się od regulacji firmy przejmowanej, zachodzi potrzeba ujednolicenia regulaminów obu przedsiębiorstw.Trzeba pamiętać, że zmiany zarówno regulaminu pracy, jak i wynagradzania wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od dnia ich ogłoszenia pracownikom. Wskazuje na to art. 104[sup]3[/sup] i art. 77[sup]2[/sup] § 6 k.p. Oznacza to więc, że [b]w przejmowanej firmie co najmniej 14 dni przed jej przejęcie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL