Kosztów ogólnych nie amortyzujemy

Co rozumieć przez koszty ogólne zarządu, których nie powinniśmy brać pod uwagę przy wycenie środka trwałego? Czy gdzieś jest definicja takich kosztów?
Ani obie ustawy o podatku dochodowym (od osób fizycznych i od osób prawnych), ani ustawy o rachunkowości nie zawierają definicji pojęcia kosztów ogólnych zarządu. Najkrócej rzecz ujmując, koszty ogólne zarządu to takie, które nie są bezpośrednio związane z realizacją inwestycji, tylko służą również innym celom.W doktrynie (nauce prawa) przyjmuje się, że przez koszty ogólne zarządu rozumie się koszty działania jednostki jako całości oraz zarządzania nią. W kosztach zarządu wyróżnia się:- koszty administracyjno-gospodarcze, na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zarządu, koszty delegacji, koszty eksploatacji samochodów służbowych, koszty zużycia materiałów biurowych, podatki o charakterze kosztowym, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i inne, koszty utrzymania budynków i pomieszczeń zarządu;- koszty ogólnoprodukcyjne obejmujące koszty prowadzenia i utrzymania komórek oraz obiektów ogólnego przeznaczenia, takich jak: maga...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL